FREE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER $75

แจ้งการชำระเงิน

ลูกค้าแจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มจะและรวดเร็วที่สุดค่ะ

  • หลังจากแจ้งโอนเงินแล้วเราจะจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชม.
  • กรุณาเก็บ slip การโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์

+66(0)2-29627529, +66(0)2-9627528

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

เลขที่สั่งซื้อ #
จำนวนเงิน
อัปโหลดสลิป *